Pozvánka (pdf)

 

 

Partner konference

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás i v letošním roce co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční konferenci „Dny fyzioterapie a lázeňství“, která je v pořadí již devátá. Akce se tradičně koná v konferenčních prostorách hotelu Galant v Mikulově tentokrát ve dnech 18. – 19. října 2018.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Současné trendy v lázeňství v České a Slovenské republice, Léčba funkčních poruch pohybového aparátu, Rehabilitace v interních oborech, Rehabilitace v chirurgii a neurologii, Zdravotní péče o vrcholové sportovce“. Konference je určena pro lékaře interních a chirurgických oborů, fyzioterapeuty a zdravotní sestry. Cílem konference je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu.

        Těšíme se na Vaši účast

 

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Katedry fyzioterapie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
odborný garant konference