Pozvánka (pdf)

 

Fotogalerie 2016

 

Generální partner konference

Partner konference

 

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás i v letošním roce co nejsrdečněji pozvali k účasti na konferenci „VIII. Dny fyzioterapie a lázeňství“, která se koná ve dnech 13. – 14. října 2017 v Mikulově v hotelu Galant.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Rehabilitace poúrazových stavů, rehabilitace ramenního kloubu, význam lázeňství v léčbě pohybového aparátu a varia“. Konference je určena pro lékaře interních a chirurgických oborů, fyzioterapeuty a zdravotní sestry. Našim cílem je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu.

                                          Těšíme se na Vaši účast

     

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství
a rehabilitace LF MU a Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně